+31 6 43583314 info@vmk-designs.com

3D illustraties en animaties

In dit leerboek worden op heldere en indringende wijze de anatomie van het geboortekanaal, de mechanismen van de normale baring en de uitvoering van obstetrische interventies, zoals kunstverlossingen en keizersneden in het ziekenhuis, weergegeven. Maar ook problemen die in de eerste lijn kunnen voorkomen, bijvoorbeeld schouderdystocie, worden uitvoerig behandeld.
Obstetrische interventies is bedoeld voor studenten verloskunde en geneeskunde, artsen (in opleiding), tropenartsen, (klinisch) verloskundigen en gynaecologen.
Met de bijdragen van ruim dertig auteurs uit Nederland, Vlaanderen en de Verenigde Staten wordt in dit boek inzicht gegeven in de keuzes die artsen en verloskundigen vóór, tijdens en na bevallingen elke dag en nacht weer moeten maken. De keuzes zijn zo veel mogelijk evidence-based.
Met heldere, state-of-the-art 3D-kleurenillustraties en 3D-animaties geeft dit boek een helder inzicht in de mechanismen van een normale bevalling en de alternatieve verloskundige interventietechnieken die eventueel in de verloskamer moeten worden toegepast.

VMK Designs heeft de illustraties en animaties verzorgd en is tevens mede-redacteur van het boek. Mede dankzij alle gynaecologen en verloskundigen die hun steentje hebben bijgedragen, is dit boek tot stand gekomen. Zonder hun steun en begeleiding was het ons nooit gelukt om deze illustraties en animaties te maken.

  • Eerste Nederlandse editie verscheen in 2010
  • meer dan 350 3D-illustraties
  • 51 animaties
  • verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Indonesisch
  • Sinds januari 2022 ook in het Chinees verkrijgbaar.