+31 6 43583314 info@vmk-designs.com

VMK en Micasa

Micasa is een Zwitsers woonwarenhuis en onderdeel van de Migros Groep. Sinds 2017 ondersteunt VMK Designs Micasa op meerdere vlakken bij hun retailprojecten. Van herinrichten van de winkels tot het opstellen van de winkelinrichtingscatalogus en ook CAD-technische ondersteuning behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden. Tussen de projecten door denkt VMK Designs ook mee over de ontwerpprocessen en -methodes van de Visual Merchandising afdeling.

Het simuleren van winkelrondleidingen aan de hand van een 3D computerspel is een handige manier om het e.e.a. zelf te kunnen beoordelen/ evalueren. Dit hebben we gedaan voor een kleine stadswinkel, maar ook voor hun (niet bestaande) prototype winkel.

Met onze retailkennis plannen we winkellayouts voor Micasa. Daarnaast bieden we ook de CAD-tools zelf aan en geven we advies over CAD-technische werkmethodes.

Een snelle 3D visualizatie is altijd handig om aanzichten snel op eenvoudig wijze te kunnen beoordelen.

Hier is bijvoorbeeld te zien in welke mate je beter de winkel in kan kijken in de nieuwe situatie (rechts) wanneer de infobalie aan de kant is geschoven.